Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Transport jest krwiobiegiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Największym operatorem obsługującym linie komunikacyjne jest PKM Sosnowiec. Dziś Zagłębie Dąbrowskie ulega ciągłej transformacji. Dużym impulsem są inwestycje takich firm jak Amazon, Jeronimo Martins oraz innych.

Konsekwencją tego są znaczące zmiany w codziennym przemieszczaniu się pasażerów nie tylko na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, ale także w pozostałej części metropolii. Wiąże się to z nieustannym analizowaniem potrzeb oraz zachowań komunikacyjnych, co ma stale owocować jak najlepszym dostosowaniem oferty przewozowej. Główną determinantą ewolucji oferty przewozowej powinny być coraz lepsza dostępność oraz częstotliwość komunikacji.

Jak się pozbyć kongestii?

Celem jest też sytuacja, w której dominującym środkiem transportu w metropolii będzie komunikacja publiczna. Cel może być osiągnięty przez różnego rodzaju czynniki, jednak najważniejsze jest systematyczne zwiększanie oferty przewozowej oraz stałe podwyższanie jakości świadczonych usług w postaci nowoczesnego taboru wyposażonego w udogodnienia dla pasażerów, takie jak m.in. klimatyzacja całopojazdowa, dostęp do sieci internetowej, możliwość ładowania telefonów komórkowych i tabletów, dynamiczna informacja pasażerska wewnętrzna i zewnętrzna, a także dostosowanie pojazdów do przewozu osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami.

Środkami do osiągnięcia celu zwiększania udziału komunikacji zbiorowej w podróżach metropolitalnych powinny być także działania eliminujące kongestię wpływającą na obniżenie prędkości komunikacyjnej autobusów i tym samym zwiększenie prędkości podróżowania oraz regularności kursowania pojazdów w silnie zatłoczonych ruchem obszarach centralnych, budowa węzłów przesiadkowych dostosowanych do zmieniających się zachowań komunikacyjnych pasażerów, dostępność parkingów Park & Ride, Bike & Ride oraz Kiss & Ride, stworzenie możliwości dowozu pasażerów możliwie blisko najbardziej atrakcyjnych miejsc w miastach bez konieczności zbyt długich dojść pieszych, budowa klimatyzowanych i ogrzewanych wiat przystankowych w miejscach o dużym natężeniu pasażerów, a także wzrost nakładów finansowych na szeroko pojęte funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Autobusy muszą mieć przywileje

Ważne jest wprowadzenie uprzywilejowania w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w postaci wydzielonych pasów oraz priorytetów w przejazdach przez skrzyżowania. Przejawia się to w szczególności znaczącą poprawą punktualności i regularności kursowania pojazdów, czyli czynników decydujących o wielkości czasu oczekiwania na przejazd, a także – co jest bardzo ważne – powodujących wzrost lub spadek zaufania użytkowników w odniesieniu do organizacji funkcjonowania całego systemu transportu zbiorowego w regionie.

Przebiegi tras komunikacji miejskiej powinny stanowić ważną przesłankę przy wyznaczaniu tras z pierwszeństwem przejazdu. Przy względnie równomiernym obciążeniu wlotów na dane skrzyżowanie przebieg tras komunikacji miejskiej powinien stanowić główny argument przesądzający o przyznaniu pierwszeństwa przejazdu.

PKM Sosnowiec jest „wpisany” w funkcjonowanie transportu w metropolii, jednak obecnie przepisy prawne nie pozwalają miastom będącym właścicielami przewoźnika i wchodzącym w skład metropolii na bezpośrednie zlecanie firmie realizacji przewozów na swoim terenie, co stanowi pewnego rodzaju kuriozum.

* Autor jest głównym specjalistą ds. komunikacji PKM Sosnowiec.

Tekst pochodzi z miesięcznika Miasta Idei, dodatku do Gazety Wyborczej.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.