Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Mieszkańcy os. Juliusz przesłali nam zdjęcia i filmy, które dokumentują pracę w kwaterze „A". Ta znajduje się w najstarszej części Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. MPGO informuje, że kwatera „A" – o powierzchni 10,5 ha – jest zamknięta i jest aktualnie w trakcie rekultywacji.

Prace w tym miejscu mieszkańcy szybko powiązali z faktem, że od kilku tygodni na osiedlu znowu nie daje żyć smród. „Ludzie, nie otwierajcie okien czy wychodźcie z domu. Smród na osiedlu nie do zniesienia" – to treść jednego z postów opublikowanych na profilu FB „Mieszkańcy osiedla Sosnowiec – Juliusz".

Sosnowiec. Proces rekultywacji kwatery „A" zgodny z prawem

Zapytaliśmy MPGO o prace, które trwają w kwaterze „A". Okazuje się, że to, co udokumentowali mieszkańcy, to właśnie „proces rekultywacji", który trwa „zgodnie z posiadanymi stosownymi decyzjami administracyjnymi".

„Przez proces rekultywacji rozumie się przywrócenie lub nadawanie wartości użytkowych gruntów, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych, uregulowanie stosunków wodnych oraz odtworzenie warstwy glebotwórczej. Do tego celu wykorzystujemy metody techniczne i biologiczne" – czytamy w mailu do redakcji.

Okazuje się, że materiał, który widzimy na zdjęciach i filmie, to odpad o kodzie „19 05 03" [rodzaj kompostu – przyp. red.]. „Który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami jest przeznaczony do odzysku m.in. w ramach rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów do wykonania biologicznej okrywy rekultywacyjnej na składowiskach odpadów" – informuje MPGO.

Odpad do rekultywacji pochodzi nie tylko z Sosnowca

Rekultywacja kwatery o powierzchni 10,5 ha to ogromne przedsięwzięcie, które trwa od sierpnia 2018 roku. MPGO rozpoczęło tutaj prace „od wyrównania i ukształtowania terenu, przez wykonania warstwy ekranującej oraz filtracyjnej". Obecnie trwa ostatni etap rekultywacji, czyli wykonanie warstwy glebotwórczej. Ten etap ma potrwać do 31 grudnia 2023 roku. W I kwartale 2024 r. ma zostać wykonany obsiew zadarniający.

Mieszkańcy mówią nam, że nie wyobrażają sobie, żeby smród miał im towarzyszyć aż tak długo. MPGO odpowiada, że proces został wydłużony w czasie, żeby ograniczyć wzmożony ruch ciężkich pojazdów, które byłyby uciążliwe dla mieszkańców. Okazuje się bowiem, że opad do rekultywacji jest też dowożony do Sosnowca z innych miejsc.

„Pragniemy również zaznaczyć, że w wyniku prowadzonych procesów na części biologicznej Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów (kompostownia) również powstaje ww. odpad. Niemniej jednak zapotrzebowania kwatery „A" jest dużo większe niż możliwości Naszego Zakładu, wobec czego odpad przyjmowany jest również z bliźniaczych instalacji służących do zagospodarowania odpadów komunalnych".

W Sosnowcu powstanie farma fotowoltaiczna

MPGO – po zakończeniu rekultywacji oraz technicznym i biologicznym zamknięciu kwatery – zamierza zbudować w tym miejscu farmę fotowoltaiczną (PV). „Inwestycja ta ma przede wszystkim wykorzystać potencjał ukształtowania powierzchni kwatery „A" – jej znaczną powierzchnię, odpowiednie nasłonecznienie oraz bliską lokalizację naszych pozostałych instalacji.

Ponadto dekarbonizacja przedsiębiorstw i rozwój odnawialnych źródeł energii jest niezwykle istotnym elementem krajów unijnych i nie tylko. Obniżenie ilości zakupionej energii elektrycznej produkowanej z węgla powinno być kierunkiem rozwoju wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych działających na rzecz gmin i powiatów" – informuje MPGO, które zaznacza, że ta inwestycja może wejść w fazę realizacji po I kwartale 2024 roku.

Obecnie spółka wystąpiła do urzędu miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić w przyszłości budowę farmy PV.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.