W Dąbrowie Górniczej nadrzędnym celem na 2022 r. będzie dokończenie największych inwestycji infrastrukturalnych. Mam na myśli przede wszystkim budowę centrów przesiadkowych i tuneli pod torami, które połączą przedzielone do tej pory dzielnice, a także nowych dróg będących alternatywą dla głównej arterii - mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dodaje, że równie ważną inwestycją jest przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta, na której oprócz wymiany tramwajowych torowisk miasto przebuduje i wyremontuje jezdnie, chodniki oraz zbuduje drogi rowerowe. – To wszystko znajdzie swoje odzwierciedlenie w wydatkach na inwestycje, na które w przyszłym roku przeznaczymy ponad 200 mln zł – dodaje Marcin Bazylak.

Prezydent zwraca też uwagę, że w 2022 r. Dąbrowie Górniczej przyjdzie się również zmierzyć z wypracowaniem finalnego scenariusza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Dotyczył on będzie w szczególności poręczeń i sytuacji finansowej szpitala, a także znalezienia optymalnego wariantu jego dalszej rozbudowy i doposażenia.

Marcin Bazylak: Powinniśmy mieć nowoczesny szpital

– Uważam, że w ponad 100-tysięcznym mieście powinien funkcjonować nowoczesny szpital, dlatego też miasto jest gotowe go współfinansować i doposażać. Musimy jednak pamiętać, że prawdziwym problemem dąbrowskiego szpitala jest zadłużenie sprzed lat i brak pokrycia faktycznych kosztów leczenia pacjentów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. O ile miasto pomoże spłacić szpitalowi długi, o tyle na procedury NFZ nie mamy żadnego wpływu. Jestem jednak przekonany, że działania, które podejmujemy obecnie, w najbliższych miesiącach przyniosą nowe rozwiązania – komentuje prezydent.

Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej
Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej  Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Marcin Bazylak zapowiada również, że sporo będzie się działo w Fabryce Pełnej Życia, czyli tworzonym nowym centrum Dąbrowy Górniczej. – Cieszy mnie, że mieszkańcy polubili to miejsce jako strefę do spędzania czasu w ciepłe dni i wieczory, a ciekawa oferta i wydarzenia odczarowały je i sprawiły, że wypełniło się ludźmi – mówi prezydent.

Biurowiec w Fabryce Pełnej Życia

Podkreśla, że w ramach tej inwestycji trudno przecenić rozmowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która planuje w tym miejscu budowę biurowca. – Rozmawiamy także z prywatnymi inwestorami, którzy analizują możliwość zaangażowania się w komercyjną część naszego projektu. Pozwoli nam to pieniądze z budżetu miasta oraz unijnych dofinansowań przeznaczyć na przestrzenie publiczne, strefę kultury czy strefę obywatelską, którą również zamierzamy w nowym centrum realizować.

Z pewnością 2022 będzie też rokiem, w którym realnych kształtów nabiorą projekty przygotowywane w obszarach polityk, które na początku tej kadencji wspólnie z moimi współpracownikami określiliśmy jako kluczowe. W szczególności mam tu na myśli obszar polityki młodzieżowej, senioralnej, rozwoju gospodarczego czy budowania społeczeństwa obywatelskiego – mówi prezydent Bazylak.

Przyznaje, że realizacja wszystkich tych założeń z pewnością będzie wyzwaniem. Trudno liczyć też na rozwiązania wynikające z "Polskiego ładu", bo bardziej niż pomoc przypominają one sypanie piachu w tryby samorządowej machiny. – Mimo to pozostaję optymistą i jestem przekonany, że z pomocą mieszkańcom podołamy i dalej będziemy robić swoje – dodaje prezydent Bazylak.

Najważniejsze inwestycje w 2022 r. w Dąbrowie Górniczej

Budowa centrum przesiadkowego i przebudowa układu drogowego w śródmieściu. W ramach inwestycji powstaną m.in.: parkingi po obu stronach torów – przy ul. Kościuszki i Limanowskiego – łącznie na 375 miejsc, tunel drogowy łączący te ulice, przejście podziemne prowadzące do parkingów i peronów, centrum przesiadkowe, do którego dojeżdżać będą autobusy, droga łącząca ul. Sobieskiego z ul. Kościuszki i ul. Kolejową, droga łącząca ul. Limanowskiego i ul. Robotniczą, tunel pieszo-rowerowy w miejscu przejazdu przy ul. Konopnickiej i Kolejowej, który zostanie zlikwidowany. W ramach prac przebudowane będą także perony i tory przy stacji. Remont przejdzie ul. Kolejowa, gdzie położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana będzie droga rowerowa, odnowione chodniki i oświetlenie.

Za 229 mln zł zadanie wykona konsorcjum dąbrowskich spółek Nowak-Mosty i Complex. Przedsięwzięcie prowadzone jest wspólnie przez miasto i PKP PLK S.A. Jego realizację zasilą środki pozyskane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – łącznie 26 mln zł: 10 mln zł w 2020 r. i 16 mln w bieżącym. Ponadto unijne dofinansowanie, w wysokości przeszło 56,566 mln zł, pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zewnętrzne wsparcie sięgnie zatem ponad 82,5 mln zł.

Efekt?

Korzyści dla kierowców, pasażerów transportu publicznego, pieszych i rowerzystów. Nowe rozwiązania zmienią i ułatwią poruszanie się po mieście. Wprowadzą równowagę między różnymi formami przemieszczania się – indywidualnymi i z wykorzystaniem transportu zbiorowego.

Przebudowa układu drogowego w rejonie dworca w Gołonogu. Wykonawcą inwestycji, której wartość opiewa na 67,5 mln zł, będzie dąbrowska spółka Nowak-Mosty. Zadanie obejmuje budowę: tunelu drogowego pod torami, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy, ronda na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i Uklańskiego, a także Parkowej i Wczasowej, tunelu pieszego prowadzącego do peronów. Przebudowane i zmodernizowane zostaną również perony oraz układ torowy.

Będzie to kolejne wspólne przedsięwzięcie miasta i PKP PLK, obejmujące zmiany układu komunikacyjnego, rozbudowę infrastruktury, usprawnienie ruchu drogowego i funkcjonowanie transportu publicznego.

Ze względu na nieuregulowane kwestie własnościowe terenów wokół gołonoskiego dworca część inwestycji związana z budową nowych miejsc parkingowych będzie zrealizowana w kolejnym etapie.

Efekt?

Usprawnienie i upłynnienie ruchu. Wdrożenie założeń transportu zrównoważonego, umożliwiającego równoprawne korzystanie z form indywidualnych (samochód i rower) oraz zbiorowych (komunikacja miejska, kolej).

Modernizacja torowiska tramwajowego i przebudowa głównej osi komunikacyjnej miasta. Tramwaje Śląskie mają w planach modernizację całego dąbrowskiego odcinka torów aż do granicy z Będzinem. Do tej pory wyremontowany został fragment od huty do ronda Budowniczych Huty Katowice (skrzyżowanie ul. Kasprzaka i Piłsudskiego). 

Od listopada trwa modernizacja odcinka od ronda BHK do alei Róż.

Po stronie TŚ zadanie obejmuje przebudowę torowiska, ok. 2,6 km (5200 m torów w dwie strony), przejazdów (poza skrzyżowaniami z ul. Majakowskiego i Tysiąclecia) i sieci trakcyjnej.

Po stronie miasta zadanie obejmuje:

1) budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla rowerów oraz zieleńce) na całym odcinku,

2) częściowe zmiany geometrii istniejącego układu drogowego, szczególnie przebiegu jezdni i pasów dzielących, celem optymalnego wykorzystania istniejącego pasa drogowego wzbogaconego o nowo projektowaną infrastrukturę komunikacyjną pieszą, rowerową i zbiorową,

3) przebudowę oświetlenia drogowego,

4) przebudowę skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Morcinka na rondo turbinowe,

5) przebudowę pozostałych skrzyżowań,

6) przebudowę istniejących zjazdów,

7) budowę zintegrowanego zespołu przystankowego tramwajowo-autobusowego w miejscu istniejącego przystanku "Gołonóg Manhattan",

8) budowę zespołu przystanków w miejscu istniejących przystanków "Reden", "Gołonóg Damel" oraz "Gołonóg Centrum",

9) przebudowę przejścia podziemnego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z ul. Reymonta,

10) rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego przy przystanku "Gołonóg Damel",

11) rozbiórkę konstrukcji przejścia podziemnego pomiędzy przystankiem "Gołonóg Centrum" a skrzyżowaniem ulicy Piłsudskiego z ulicą Kasprzaka.

Inwestycja jest częścią szerszego zadania, czyli przebudowy głównej osi miasta. Na ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego ruch ma zostać uspokojony, m.in. powstaną zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe, piesi w kilku miejscach nie będą musieli pokonywać schodów w podziemnych przejściach i na kładkach, bo zastąpią je przejścia na poziomie jezdni, a na całym odcinku powstaną drogi rowerowe.

Wartość prac: I etap (Gołonóg – aleja Róż) – 53,4 mln zł po stronie miasta i 22,9 mln zł po stronie Tramwajów Śląskich (umowa zawarta, prace trwają), II etap (aleja Róż – granica z Będzinem) – 45 mln zł po stronie miasta i 31 mln zł po stronie TŚ (postępowanie na etapie rozstrzygnięcia i przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą).

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem